Ektanon

Categories: , , , ,

Description

Ektanon

Ciljne vrste životinja: Konji, goveda, ovce, koze, svinje i psi.

Aktivne supstance:

1 ml koncentrata za emulziju za kupku sadrži:

Diazinon 250 mg

Indikacije:

Ektanon® je namenjen za uništavanje brojnih ektoparazita koji parazitiraju na domaćim životinjama.

Konji i goveda – krpelji (lxodidae), šugarci (Sarcoptes, Psoroptes, Chorioptes), vaši (Anoplura, Malloplura, Mallopphaga) i muve (Brachycera).

Ovce i koze – šugarci (Sarcoptes, Psoroptes, Chorioptes), krpelji (Ixodidae), vaši (Anoplura).

Svinje – vaši (Anoplura) i šugarci (Sarcoptes).

Psi – krpelji (Ixodidae), buve (Ctenocephalides canis) i šuga (Sarcoptes, Notoedres, Otodectes)

 

 

Doziranje i način pripreme

Za spoljašnju upotrebu kupanjem, prskanjem, pranjem ili potapanjem kao vodena emulzija.

Goveda, konji i psi – 1: 400 (tj. 2,5 ml/l vode)

Koze i svinje – 1:1000 (tj. 1 ml/l vode)

Ovce – 1:1000 (tj. 100 ml/100 l vode) 20 dana posle striženja.

Pošto životinje prilikom kupanja u bazenima, uvek na svom telu iznesu određenu zapreminu rastvora (do 10%), dopunjavanje i pojačavanje rastvora vrši se dodavanjem 35 ml preparata na svakih 10 l vode koja se dodaje.

Karenca:

Meso tretiranih životinja nije za ishranu ljudi 35 dana od tretmana.

Mleko lečenih životinja ne koristi se u ishrani ljudi.

Ne primenjuje se kod konja čiji su proizvodi nаmеnјеni za ishranu ljudi

Pakovanje:

Bočica 100 ml; boca 1000 ml