Drontal Dog Flavour

Febantel, pirantel, prazikvantel ,150mg/144mg/50 mg tablete za pse.

Lek je namenjen  za primenu kod mešanih infekcija  Cestodama i Nematodama  pasa,kao i za lečenje i preveniranje oboljenja izazvanih od strane protozoa Giardia spp. kod štenadi i pasa.

 

Categories: , ,

Description

Drontal Dog Flavour
Febantel, pirantel, prazikvantel ,150/144/50 mg
tablete za pse

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV
Jedna tableta sadrži:
Aktivne supstance:
Febantel 150 mg
Pirantel-embonat 144 mg
Prazikvantel 50 mg
Pomoćne supstance:
Laktoza, monohidrat 100 mg
Ostale pomoćne supstance: Kukuruzni skrob; celuloza, mikrokristalna; povidon K25; magnezijumstearat; natrijum-laurilsulfat; silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; kroskarmeloza-natrijum; aroma
mesa.
Tablete svetlobraon do braon boje, karakterističnog mirisa, oblika koske, sa dvostranom podeonom crtom

INDIKACIJE
Za primenu kod mešanih infekcija cestodama i nematodama sledećih vrsta:
Nematode: Askaridide Toxocara canis, Toxascaris leonina,Ankilostomatide Uncinaria stenocephala, Ancylostoma caninum,Trihuride Trichuris vulpis
Cestode: Echinococcus granulosu,Echinococcus multilocularis,Dipylidium caninum,Taenia spp.

Lek je namenjen za lečenje i preveniranje oboljenja izazvanih od strane protozoa Giardia spp. kod štenadi i pasa.

KONTRAINDIKACIJE
Ne koristiti u slučaju preosetljivosti na neku od aktivnih supstanci ili na bilo koji drugi sastojak leka.
Lek nije namenjen za upotrebu kod štenadi mlađe od 2 nedelje ili kod pasa koji imaju telesnu masu
manju od 2 kg. Lek se ne sme koristiti kod gravidnih kuja u prva dva trimestra graviditeta.
NEŽELJENA DEJSTVA
Veoma retko se mogu javiti prolazni blagi gastrointestinalni poremećaji (npr. povraćanje).
Učestalost neželjenih dejstava se definiše sledećom konvencijom:
– veoma retko (manje od 1 na 10.000 životinja, uključujući izolovane prijave).
Ako primetite bilo kakva ozbiljna neželjena dejstva ili neželjena dejstva koja se ne pominju u ovom
uputstvu, obavestite o tome svog veterinara.
CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA
Psi

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE
Način primene: Oralna upotreba.
Doziranje
Za lečenje pasa, 1 tableta odgovara za 10kg telesne mase (15 mg febantela, 14.4 mg pirantelembonata i 5 mg prazikvantela).
Doze su date u tabeli:
Telesna masa (Kg) Broj tableta
2 –  5                        ½
>   5 – 10                  1
> 10 – 15                  1 ½
> 15 – 20                  2
Za svakih dodatnih 5 kg telesne mase, primeniti još polovinu tablete.

Trajanje tretmana:

Tablete su aromatizovane i studije su pokazale da su jestive i dobrovoljno uzete od strane većine ispitivanih pasa (88%).
Tablete se daju u vidu jednokratne terapije kod infekcija cestodama i nematodama.
Program doziranja treba utvrditi uz konsultaciju sa veterinarom. Kao uopšteno pravilo, standardna
shema za odrasle pse (preko 6 meseci starosti) jeste čišćenje od parazita na svaka tri meseca. Ukoliko
se vlasnik psa odluči za neredovnu terapiju antihelminticima, onda je alternativa ispitivanje stolice
na svaka tri meseca. U specifičnim situacijama poput nege kuje, štenadi (starosti ispod 6 meseci), ili
u okviru odgajivačnica, češći tretman može biti koristan i treba tražiti savet veterinara kako bi se
obezbedio adekvatan program za zaštitu od parazita. Slično, u pojedinim situacijama (poput teških
infekcija nematodama ili Echinococcus infekcije) dalje lečenje može biti neophodno i veterinar može
pružiti informacije ukoliko je potrebno primeniti dodatan tretman.Lek nije namenjen za upotrebu kod pasa koji imaju telesnu masu manju od 2 kg.
Za lečenje protiv Giardia spp. infekcija: Preporučenu dozu treba davati u toku tri uzastopna dana.
Okruženje životinje detaljno očistiti i dezinfikovati kako bi se prevenirale infestacije, naročito u odgajivačnicama.

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA
Tablete se mogu uzimati uz ili bez hrane. Pristup regularnoj ishrani se ne mora ograničavati pre ili
posle tretmana.

KARENCA
Nije primenljivo.

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA
Čuvati van domašaja dece.
Ovaj veterinarski lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.
Rok upotrebe: 2 godine.
Rok upotrebe polovine tablete: 7 dana.
Nakon deljenja tablete po podeonoj crti, preostalu polovinu tablete umotati u aluminijumsku foliju i
vratiti u otvoreni blister i čuvati do navedenog roka upotrebe za polovinu tablete.

POSEBNA UPOZORENJA
Za primenu na životinjama.
Buve služe kao domaćini jedne od čestih vrsta cestoda – Diplydium caninum.
Infekcije cestodama će se ponavljati osim ukoliko se ne preduzmu odgovarajuće mere protiv
njihovih domaćina poput buva, miševa itd. Česta i ponovljena terapija antiprotozoicima iste klase može dovesti do razvoja rezistencije.
Upotreba tokom graviditeta i laktacije
Usled visokih doza febantela primenjenih tokom rane trudnoće kod pacova, ovaca i pasa prijavljeni
su teratogeni efekti.
Primena ovog proizvoda za trodnevno lečenje infekcija izazvanih Giardia spp. u trećem trimestru
graviditeta treba biti zasnovana na proceni odnosa koristi i rizika od strane veterinara.
Bezbednost proizvoda tokom primene prva dva trimestra graviditeta nije ispitivana. Ne koristiti kod
gravidnih kuja u prva dva trimestra graviditeta (videti odeljak 4.3).
Jednokratno lečenje tokom poslednjeg trimestra graviditeta i laktacije se pokazalo bezbednim.
Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama
Ukoliko dođe do slučajne ingestije leka, odmah potražite medicinsku pomoć i pokažite lekaru
uputstvo za lek ili pakovanje.
Zbog održavanja higijene, osobe koje daju tabletu psu direktno ili dodavanjem u hranu treba da
operu ruke nakon toga.
U slučaju tretmana Giardia infekcije kod pasa: potrebno je temeljno očistiti i dezinfikovati prostor ili
izmestiti pse dok su na tretmanu, naročito u uzgajivačnicama. Infekcija parazitom Giardia je moguća
kod ljudi, pa je potrebno da vlasnik zaraženog psa potraži savet lekara.
Obzirom da sadrži prazikvantel, lek je efikasan protiv Echinococcus spp. Ehinokokoza predstavlja
opasnost za ljude. Kako je ehinokokoza bolest koja se prijavljuje Svetskoj zdravstvenoj organizaciji
za zdravlje životinja, neophodno je obezbediti odgovarajuće smernice za lečenje i praćenje bolesti,
kao i zaštitu ljudi, od relevantnog nadležnog organa.
Interakcije
Ne koristiti istovremeno sa levamizolom, nekim drugim holinergičkim jedinjenjem ili piperazinom.
Predoziranje
Psi dobro podnose primenu ovog leka. U ispitivanjima bezbednosti primena doza 5 ili više puta
većih od preporučenih povremeno je prouzrokovala povraćanje.