DEXAVETO – 0.2

Categories: , , ,

Description

DEXAVETO – 0.2
Deksametazon
2.64 mg/ml
Rastvor za injekciju
Za goveda i pse

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV
1 ml rastvora za injekciju sadrži:
Aktivna supstanca:
Deksametazon-natrijum-fosfat 2.64 mg
Pomoćne supstance:
Natrijum-metilparahidroksibenzoat 1.14 mg
Ostale pomoćne supstance: natrijum–citrat; N-metil-2-pirolidon; voda za injekcije.
INDIKACIJE
Goveda:
– Metabolički poremećaji kao što je acetonemija.
– Indukcija porođaja kod goveda.
Psi:
– Alergijske reakcije.
KONTRAINDIKACIJE
Ne koristiti kod životinja koja boluju od dijabetes melitusa, osteoporoze, epilepsija kao i kod životija
u gravditetu.
Lek se ne primenjuje u vreme vakcinacije, jer sprečava stvaranje antitela (deluje imunosupresivno).
Ne koristiti kod životinja obolelih od parazita, virusnih infekcija , bolesti srca , bubrega i stomačnih
problema , ulceracija rožnjače i glaukoma .
Kortikosteroidi se ne preporučuju za korišćenje kod gravidnih životinja, jer mogu izazvati pobačaj ili
raniji porođaj kako kod preživara tako i kod drugih vrsta životinja.
NEŽELJENA DEJSTVA
Glavno neželjeno dejstvo deksametazona je imunosupresija i supresija aktivnosti kore nadbubrega.
Usporava stvaranje kolagenog i koštanog tkiva posle duže primene.
Posle duže primene može da se poremeti hipotalamo-hipofizni mehanizam.
Usporava zarastanje rana, prouzrokuje atrofiju kože i mišića i dovodi do njihove atonije.
Prouzrokuje osteoporozu i češći razvoj infekcija. Posle indukcije porođaja povećava procenat
zaostalih posteljica.
Sistematska primena kortikosteroida može izazvati poliuriju, polidipsiju i Polifagiu, a posebno u
ranoj fazi terapije. Upotreba kortikosteroida može usporiti zarastanje rana i imuno-depresivna akcija
može da smanji otpor protiv postojećih infekcija ili da ih pogorša. U slučaju virusnih infekcija
kortikosteroidi mogu ubrzati razvoj bolesti. Preporučuje se da se ne daju kortikosteroidi životinjama
sa gljivičnim infekcijama. Upotreba kortikosteroida može izazvati povećanje jetre (hepatomegalia)
sa povećanim nivoima enzima jetre u serumu i povećanog rizika od akutne upale pankreasa. Drugi
mogući neželjeni efekti u vezi sa korišćenjem kortikosteroida uključuju izmenu biohemijskih i
hematoloških parametara krvi. Ozbiljni neželjeni efekti se javljaju posle dužeg lečenja, dok se
pojedinačne visoke doze dobro podnose Gastrointestinalne ulceracije se mogu pogoršati usled
kortikosteroida kod pacijenata koji primaju nesteroidne antiinflamatorne lekove.
CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA
Goveda, psi
DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE
Intramuskularna upotreba.
Lokalna terapija:
Goveda :
– Acetonemija: 10 do 20 mg deksametazona po životinji (10 ml Dexaveto-0.2)
Intramuskularno.Jedna injekcija . Po potrebi može se ponoviti terapija
nakon 48 sati.
-Indukcija porođaja: 20 mg deksametazona po životinji (10 ml Dexaveto-0.2).
Intramuskularno, jednom dnevno
Psi:
-Alergijske reakcije: 1do 4 mg deksametazona/10 kg (0,5 do 2 ml Dexaveto-0.2).
Intramuskularno, jedna injekcija dnevno.
Doze i učestalost davanja leka može se povećati ili smanjiti zavisnosti od težine slučaja i / ili
dobijenih rezultata tretmana
UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA
Vreme tretiranja treba da bude što je kraće moguće.
Kod dužeg lečenja preporučuje se postepeno smanjivanje doze leka do prekida terapije.
U slučaju pojave infekcije, treba primeniti odgovarajući antibakterijski lek.
KARENCA
Meso : 16 dana
Mleko : 3 dana
POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA
Čuvati van domašaja dece.
Čuvati na temperaturi do 25 0C, u originalnom pakovanju, zaštićeno od svetlosti.
Rok upotrebe: 2 godine
Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 14 dana, na temperaturi do 25 0C.
POSEBNA UPOZORENJA
Za primenu na životinjama.
Ne primenjivati istovremeno sa antihistaminicima i barbituratima. Oni indukuju sintezu enzima jetre
i ubrzavaju metabolizam deksametazona, što ima za posledicu smanivanje njegovog dejstva, ali i
dejstva barbiturata.
Upotreba tokom graviditeta i laktacije
Ne primenjivati kod gravidnih jedinki, izuzev u slučaju indukcije porođaja.
Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama
Izbegavati kontakt preparata sa kožom.