Butox 7.5

Deltametrin (7,5 mg/ml)

Suspenzija za polivanje

Za goveda i ovce

Categories: , , ,

Description

Butox 7.5

Deltametrin (7,5 mg/ml)

Suspenzija za polivanje

Za goveda i ovce

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

1 ml suspenzije za polivanje sadrži:

Aktivna supstanca:

Deltametrin                              7.5 mg

Pomoćne supstance:

Rastvor formaldehida (35%)      0.19 mg

Propilen glikol                          160 mg

Ostale pomocne supstance su: SI (dispergujuci agens); natrijum-laurilsulfat; rodorsil 416; rodorsil 426 R; silikat; ksantan       guma; limunska kiselina, monohidrat; formaldehid rastvor 35%; propilenglikol i preciscena voda

INDIKACIJE

Prevencija i lečenje infestacija sledećim parazitima:

Goveda:

  • Muve
  • Vaši
  • Krpelji

 Ovce:

–     Vaši

–      Ovčiji krpelj (Malophagos ovinus)

Kako bi se izbegla rezistencija, lek Butox 7.5% treba koristiti samo na osnovu testa osetljivosti lokalnih muva na aktivnu supstancu.

KONTRAINDIKACIJE

Lek je kontraindikovan kod rezistencije na piretroide.

NEŽELJENA DEJSTVA

U veoma retkim slučajevima, kod goveda su primećeni neurološki znaci i opšti simptomi (uznemirenost, prostracija, drhtanje, nenormalni pokreti), kao i znaci na koži (ljuspanje kože, svrab na mestu primene).

Deltametrin iritira oči i sluzokožu.

U retkim slučajevima, kod životinja se nakon terapije može javiti uznemirenost sa zabacivanjem glave i mlaćenjem repom.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Goveda i ovce

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Veterinarski lek za spoljašnju primenu.

 Doziranje:

Goveda:

Prevencija i lečenje infestacija vašima: 75 mg deltrametrina po životinji, naneti jednokratno spolja, što odgovara količini od 10 ml suspenzije po životinji (videti tabelu).

Prevencija i lečenje infestacija muvama: 30 mg do 75 mg deltrametrina na 100 kg telesne mase, naneti odjednom spolja, što odgovara količini od 10 ml do 30 ml suspenzije po životinji (videti tabelu).

Prevencija i lečenje infestacija krpeljima: 75 mg do 112,5 mg deltrametrina na 100 kg telesne mase, naneti odjednom spolja, što odgovara količini od 15 ml do 75 ml suspenzije po životinji (videti tabelu).

Indikacije Doza  preparata
Vaši 10 ml po životinji
Muve Do 100 kg: 10 ml

Od 100 do 300 kg : 20 ml

Preko 300 kg: 30 ml

Krpelji 15 ml na 100 kg telesne mase sa najviše 75 ml po životinji

Ovce:

Lečenje i prevencija infestacija izazvanih vašima i ovčijim krpeljom (Malophagus ovinus):

75 mg deltrametrina po životinji, naneti odjednom spolja, što odgovara količini od 10 ml suspenzije po životinji.

Način primene:

Dobro rasporediti ukupnu dozu duž medijalne linije od ruba vrata do baze repa. Samo jedno nanošenje leka obezbeđuje efikasnu zaštitu tokom 8-10 nedelja od vaši, malofaga i muva, a tokom 4-5 nedelja od krpelja.

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Nema posebnih uputstava.

KARENCA

 Goveda:

Aplikovana doza: do 30ml/po životinji (tretman protiv muva i vaši)

Meso i iznutrice :                      18 dana

Mleko:                                      0  dana

Aplikovana doza do 75 ml/životinji (tretman protiv krpelja)

Meso i iznutrice:                       18 dana

Mleko:                                      2,5 dana

 Ovce:

Meso i iznutrice:                       2 dana

Mleko:                                      12 sati