Bovilis® BVD

Vakcina koja sadrži inaktivisani virus goveđe virusne dijareje (BVDV), soj C-86
Suspenzija za injekciju
Za goveda

Categories: , ,

Description

Bovilis® BVD
Vakcina koja sadrži inaktivisani virus goveđe virusne dijareje (BVDV), soj C-86
Suspenzija za injekciju
Za goveda

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Jedna doza vakcine (2 ml) sadrži:

Aktivna supstanca:
Inaktivisani citopatogeni virus goveđe dijareje (BVDV) tip 1 soj C-86:
50 ELISA jedinica (EU), koje indukuju najmanje 4.6 log2 VN jedinica*

*srednji titar virusnetralizirajućih antitela u testu potencije na miševima

Adjuvans:
Aluminijum 3+ (u obliku aluminijum-fosfata i aluminijum-hidroksida) 6-9 mg

Konzervans:
Metilparahidroksibenzoat 3 mg

Ostale pomoćne supstance: propilenglikol, trometamin, podloga za kulturu tkiva, hlorovodonična kiselina ili rastvor trometamina, voda za injekcije

INDIKACIJE

Vakcina Bovilis® BVD indikovana je za aktivnu imunizaciju krava i junica počevši od 8 meseci starosti u cilju zaštite fetusa od transplacentarne infekcije virusom goveđe virusne dijareje (BVDV).

KONTRAINDIKACIJE

Nisu poznate.

NEŽELJENA DEJSTVA

Veoma retko, na mestu aplikacije vakcine se može uočiti blagi otok u trajanju od najviše 14 dana. Takođe u veoma retkim slučajevima može se javiti prolazna blaga pireksija.
Veoma retko mogu se razviti reakcije preosetljivosti, uključujući i anafilaktički šok. U slučaju pojave reakcija u tipu anafilakse, preporučuje se primena odgovarajućeg tretmana koji podrazumeva upotrebu antihistaminika, kortikosteroida i adrenalina.
Učestalost neželjenih dejstava prikazana je prema sledećoj konvenciji:
– veoma česta (više od 1 od 10 životinja ima simptome neželjenih dejstava tokom tretmana);
– česta (1-10 od 100 životinja);
– povremena (1-10 od 1000 životinja);
– retka (1-10 od 10 000 životinja);
– veoma retka (manje od 1 od 10 000 životinja, uključujući izolovane izveštaje)

Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Goveda (krave i junice)

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Za intramuskularnu upotrebu.
Doza: 2 mL po jedinki

Sva goveda se mogu vakcinisati počevši od 8 meseci starosti, pa nadalje.
Zaštita fetusa se može očekivati ukoliko je primarna (osnovna) vakcinacija završena 4 nedelje pre početka gestacije. Životinje koje su vakcinisane kasnije, tj. u periodu kraćem od 4 nedelje pre početka gestacije ili tokom ranog graviditeta neće biti zaštićene od fetalne infekcije.

Individualna vakcinacija:
Osnovna vakcinacija
Primeniti dve doze vakcine u intervalu od 4 nedelje. Druga doza vakcina treba da bude data najkasnije 4 nedelje pre početka gestacije.
Revakcinacija
Jedna doza vakcine 4 nedelje pre početka svake sledeće gestacije.

Vakcinacija zapata:
Osnovna vakcinacija
Primeniti dve doze vakcine u intervalu od 4 nedelje. Ukoliko se vakcina primenjuje u zapatu goveda starijih od 8 meseci, treba da budu vakcinisane sve životinje.

Revakcinacija
Jedna doza vakcine 6 meseci nakon osnovne vakcinacije. Sve sledeće revakcinacije se sprovode u intervalu od najviše 12 meseci.

Za potrebe revakcinacije, kod grla starih najmanje 15 meseci (tj. onih koja su prethodno vakcinisana razdvojeno vakcinama Bovilis® BVD i Bovilis® IBR Marker), vakcina Bovilis® BVD se može koristiti za rekonstituciju žive vakcine Bovilis® IBR marker, prema sledećim uputstvima:

Bovilis® IBR marker Bovilis® BVD
5 doza + 10 mL
10 doza + 20 mL
25 doza + 50 mL
50 doza + 100 mL

Jedna doza (2 mL) vakcine Bovilis® BVD pomešane sa (živom) vakcinom Bovilis® IBR marker daje se intramuskularno.
Izgled suspenzije nakon mešanja vakcina Bovilis® BVD i Bovilis® IBR marker odgovara izgledu vakcine Bovilis® BVD samostalno.

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Pre primene treba dozvoliti da vakcina dostigne sobnu temperaturu (15-25°C).
Pre upotrebe dobro promućkati. Za primenu vakcine koristiti sterilne igle i špriceve.

KARENCA

Nula (0) dana.