Brojne su prednosti vakcinacije, bilo kod ljudi ili životinja. Istorija je pokazala veliki učinak vakcina u sprečavanju epidemija u mnogim slučajevima, a svedoci smo i trenutnog angažovanja i napora velikih kompanija i nacionalnih vlasti mnogih država da proizvedu i lansiraju vakcinu protiv aktuelne svetske pandemije virusa covid-19. I domaće životinje su često bile na udaru epidemija koje su bile praćene katastrofalnim proizvodnim gubicima. Zato je struka saglasna u stavu da je vakcina najbolja investicija u Vašu farmu ili stočno gazdinstvo. Potencijal i pozitivni aspekti vakcine su brojni:

 • Stimuliše imuni sistem životinje kako bi organizam bio spreman za borbu protiv patogenih organizama sa kojima se živorinja neminovno susreće u budućnosti
 • Smanjuje simptome i neželjen uticaj bolesti kod životinja
 • Sprečava prenošenje i širenje zoonoza, bolesti koje se prenose sa životinja na ljude
 • Poboljšava konverziju stočne hrane, a time i efikasnost proizvodnje
 • Vakcine su uopšteno efikasne i sigurne
 • Prevencija i kontrola infekcije kod životinja i sprečavanje episemije
 • Smanjuju upotrebu antibiotika i veterinarske troškove
 • Smanjuje rezistenciju na antibiotike
 • Smanjuje rezistentnost na antibiotike i prevenira infekcije poput Klostridije, Stafilokoke, ili Ešerihije koli, otporne na mnoštvo lekova
 • Omogućava dugoročnu zaštitu hrane
 • Vakcinacija je dovoljno moćan program zaštite životinja da iskorenjuje bolesti širom sveta i regionalno

Usled katastrofalnih gubitaka u poljoprivrednoj i stočnoj proizvodnji koje su uzrokovale epidemije širom Evrope, mnoge države propisale su obaveznu vakcinaciju. Evropska komisija užurbano radi na donošenju globalnih uredbi i zakona o vakcinaciji goveda. 

Ograničenja vakcine

 • Proizvodnja vakcina je dugotrajna i skupa, pa zahteva regulativu vlasti
 • Vreme potrebno za pronalaženje i izradu novih vakcina onemogućuje njihovu brzu primenu na nove patogene oblike
 • Promene strukture antigena patogenih organizama doprinose da već postojeće vakcine ne budu primenljive i efikasne
 • Vakcine ne sprečavaju infekciju. One samo podstiču imuni sistem da brzo i efikasno odreaguje na odredjenu infekciju. Rezultat su slabiji simptomi i uticaj bolesti, kao i manja mogućnost prenočenja bolesti na druge životinje.
 • Mnogi spoljni faktori mogu da utiču na efikasnost vakcine, kao što su ishrana životinja, prisustvo parazita, uslovi življenja itd.
 • Nemogućnost životinja da uspostave željenu imuno reakciju, što je karakteristično za životinje koje su u teškom fizičkom stanju, pod stresom, ili jednostavno neuhranjene ili sa bitnim nedostatkom nutritiva u ishrani
 • Manjak prostora i loši sanitarni uslovi povećavaju izloženost infekcijama koje mogu biti otporne na imunizaciju
 • Dokazano je da helmiti (parazitske gliste koje žive u stomaku) ometaju imunoreakciju
 • Neadekvatan transport i skladištenje vakcina mogu umanjiti njihov efekat
 • Vakcine ponekad imaju neželjene efekt
 •