Sve vakcine imaju za cilj da utiču na imuni sistem životinje i zaštitu organizma od nastanka bolesti. Vakcina tipično sadrži agens sličan mikroorganizmu koji uzrokuje bolest, i često se pravi od oslabljenih ili ubijenih oblika mikroba, njegovog toksina ili jednog od njegovih površinskih proteina. Taj agens stim uliše telesni imuni sistem da prepozna agens kao opasnost, uništi ga, I da nadalje prepoznaje I uništava sve mikroorganizme asocirane sa tim agensom, sa kojima se može sresti u budućnosti.

Vakcine se mogu klasifikovati prema ciljanim vrstama za kontrolu bolesti, prema samim bolestima na koje deluju, kao i prema njihovom biološkom dejstvu. Univalentna vakcina sadrži jedan soj mikroorganizama, dok polivalentne I multivalentne sadrže dva ili više soja iste vrste ili mikroorganizma. Kombinovane vakcine podrazumevaju dve ili više vakcina koje se mogu davati I pojedin ačno I u isto vreme, čime se organizam štiti od više patogenih oblika.