Deprecated: Function get_page_by_title is deprecated since version 6.2.0! Use WP_Query instead. in /home/customer/www/marlofarma.co.rs/public_html/wp-includes/functions.php on line 6078

Prvo

Izaberite životinju da bi ste dobili detaljnije informacije o izabranoj vrsti

Drugo

Izaberite sistem organa na šematskom prikazu životinje

Treće

Izaberite oboljenje za dobijanje više informacija

Tražim tretman za:

 • Reproduktivni sistem
 • Respiratorni sistem
 • Digestivni sistem
 • Lokomotorni sistem
 • Koža
 • Nervni sistem
 • Imunološki sistem
 • Urogenitalni sistem
 • Srčani i vaskularni sistem

živina

Index bolesti

 • Atipična kuga živine
  Kontagiozno oboljenje peradi koje se manifestuje respiratornim i nervnim poremećajima, hemoragijama, enteritisom i visokim mortalitetom Respiratorni sistem/Digestivni sistem/Srčani i vaskularni sistem/Imuni sistem/Nervni sistem/Reproduktivni sistem/Urogenitalni sistem
  Srčani i vaskularni sistem
 • Atipična kuga živine
  Kontagiozno oboljenje peradi koje se manifestuje respiratornim i nervnim poremećajima, hemoragijama, enteritisom i visokim mortalitetom Respiratorni sistem/Digestivni sistem/Srčani i vaskularni sistem/Imuni sistem/Nervni sistem/Reproduktivni sistem/Urogenitalni sistem
  Nervni sistem
 • Atipična kuga živine
  Kontagiozno oboljenje peradi koje se manifestuje respiratornim i nervnim poremećajima, hemoragijama, enteritisom i visokim mortalitetom Respiratorni sistem/Digestivni sistem/Srčani i vaskularni sistem/Imuni sistem/Nervni sistem/Reproduktivni sistem/Urogenitalni sistem
  Reproduktivni sistem
 • Atipična kuga živine
  Kontagiozno oboljenje peradi koje se manifestuje respiratornim i nervnim poremećajima, hemoragijama, enteritisom i visokim mortalitetom Respiratorni sistem/Digestivni sistem/Srčani i vaskularni sistem/Imuni sistem/Nervni sistem/Reproduktivni sistem/Urogenitalni sistem
  Urogenitalni sistem
 • Atipična kuga živine
  Kontagiozno oboljenje peradi koje se manifestuje respiratornim i nervnim poremećajima, hemoragijama, enteritisom i visokim mortalitetom Respiratorni sistem/Digestivni sistem/Srčani i vaskularni sistem/Imuni sistem/Nervni sistem/Reproduktivni sistem/Urogenitalni sistem
  Respiratorni sistem
 • Atipična kuga živine
  Kontagiozno oboljenje peradi koje se manifestuje respiratornim i nervnim poremećajima, hemoragijama, enteritisom i visokim mortalitetom Respiratorni sistem/Digestivni sistem/Srčani i vaskularni sistem/Imuni sistem/Nervni sistem/Reproduktivni sistem/Urogenitalni sistem
  Digestivni sistem
 • Avijarni rinotraheitis
  Oboljenje kokošaka i ćuraka izazvano avijarnim metapneumovirusom je poznato pod različitim nazivima (rinotraheitis ćuraka ili sindrom otečene glave kokošaka). Uzročnici avian pneumovirus infekcije živine su RNK virusi iz familije Paramixoviridae. Respiratorni sistem
  Respiratorni sistem
 • Boginje živine
  Boginje živine predstavljaju hroničnu, sporošireću, infektivnu bolest ne samo živine, nego i veoma velikog broja vrsta ptica. To je sporošireće, zarazno oboljenje koje se manifestuje promenama na neoperjalim delovima kože (kožni oblik boginja) ili naslagama na sluznici gornjih delova respiratornog i digestivnog sistema (sluzokožni oblik boginja). Koža
  Koža
 • Epidemični tremor
  Epidemični tremor (avijarni encefalomijelitis) je akutno, zarazno virusno oboljenje centralnog nervnog sistema mladih kokošaka, fazana, prepelica i ćuraka. Podrhtavanje glave i vrata je najupečatljiviji klinički simptom te je na osnovu ovog karakterističnog simptoma i nastao naziv epidemični tremor (ET). Nervni sistem
  Nervni sistem
 • Infektivna anemija pilića
  Infektivna anemija pilića (IA) je akutno, virusno, oboljenje mladih kokošaka. Karakteriše se aplastičnom anemijom i generalizovanom limfoidnom atrofijom, sa posledičnom imunosupresijom. Virus koji izaziva infektivnu anemiju se dovodi u vezu sa mnogim bolestima povezanim sa hemoragičnim sindromom i aplastičnom anemijom. Srčani i vaskularni sistem
  Srčani i vaskularni sistem
 • Infektivni bronhitis
  Infektivni bronhitis (IB) je akutno, virusno, veoma zarazno oboljenje živine izazvano virusom infektivnog bronhitisa iz familije koronavirusa. Uzročnik infektivnog bronhitisa živine je RNK virus iz familije Coronaviridae. Respiratorni sistem
  Respiratorni sistem
 • Kokcidioza
  Kokcidioza je najvažnije parazitsko oboljenje živine koje uzrokuje ogromne ekonomske štete na globalnom nivou. Osetljive su sve proizvodne i starosne kategorije živine, mada su mlađe mnogo osetljivije, kao i one koje se gaje na dubokoj stelji. Digestivni sistem
  Digestivni sistem
 • Reovirusne infekcije
  Reovurusne infekcije živine su relativno česte i mogu dovesti do promena u različitim tkivima i organima u zavisnosti od patogenosti virusa, načina infekcije, imunskog statusa, starosti jedinki i od drugih faktora vezanih za menandžment farme.Kako se radi o ubikvitarnom virusu treba naglasiti da se on može izolovati i iz jedinki koje ne pokazuju nikakve kliničke simptome bolesti. Preko 80% reovirusa izolovnih iz živine nije patogeno. Respiratorni sistem, Digestivni sistem,Imunološki sistem, Neurološki sistem, Reproduktivni sistem,Lokomotorni sistem
  Respiratorni sistem
 • Salmoneloza
  Salmonela ima veoma veliki ekonomski značaj kako u industrijskom, tako i u ekstenzivnom živinarstvu. Živina se smatra najvećim rezervoarom salmonela u prirodi. Kako se salmonela sa živine putem lanca ishrane (živinsko meso, jaja i proizvodi od njih) može preneti na ljude njen zoonozni potencijal je ogroman, a samim tim i njen značaj za javno zdravlje. Digestivni sistem
  Digestivni sistem
 • Zarazna bolest burze/Gamboro bolest
  Zarazna bolest burze ili Gamboro bolest (GB) je akutno, veoma zarazno, najvažnije imunosupresivno virusno oboljenje mladih pilića koje prate visoki ekonomski gubici. Gubici se ogledaju u direktnim štetama usled uginuća jedinki unutar jata i u indirektnim štetama usled posledične imunosupresije i imunokompromitovanosti jata. Imunološki sistem, Digestivni sistem, Koža
  Imuni sistem