U finansijskim analizama stočne proizvodnje, materijalni troškovi koje prouzrokuju bolesti krda i epidemije često su bili zanemarivani u prošlosti. Materijalni gubici uzrokovani subkliničkim infekcijama i nemogućnost da se ostvari pun proizvodni potencijal pripisivali su se nesrećnim slučajevima, gde su stradala goveda bila kolateralna šteta. Štete i gubici na farmama i privatnim gazdinstvima nisu čak ni dokumentovani, je evidencija ranijih epidemija generalno oskudna i nepotpuna. Danas, medjutim, sve više studija sprovodi kalkulacije o gubicima farmera i stočara usled bolesti krda, pa je računica jasna – uticaj kliničkih i subkliničkih bolesti goveda na produktivnost i proizvodne rezultate farme ili gazdinstva je ogroman.

Farmeri u mlečnom govedarstvu znaju koliko je važna kvalitetna ishrana krava muzara, kako zbog opšteg zdravlja goveda, tako i zbog optimalizacije proizvodnje mleka. Krave svih proizvodnih grupa moraju imati redovne i izbalansirane obroke, jer to utiče na količinu i kvalitet mleka koje proizvode. Obrok mora da zadovolji po količini i kvalitetu,u zavisnosti od faze laktacije, što bi zadovoljilo osnovne nutritivne potrebe u energiji, sirovim vlaknima, mineralima i vitaminima.  Podrazumeva se da hraniva moraju biti čista, zdrava, ukusna, bez plesni i štetočina, bez stranih primesa. 

Bolest predstavlja jedan od glavnih faktora suboptimalnog rasta usled smanjenog unosa i dejstva hrane i povećane metaboličke potrebe za imunološkim funkcijama. Mnoge studije dokazale su snažan uticaj preliminarnog povećanja težine odojčeta na buduće rezultate dojenja. Zato je za uzgoj mlečnih krava veoma važno kako samo tele napreduje u prvim mesecima života, pa čak i onaj period dok se još uvek nalazi u majčinoj utrobi. Za svakih 100 grama koje odojče dnevno dodatno dobije na težini, kao junica će proizvoditi 155 litara mleka više u prvoj laktaciji.

Računica troškova i uštede u Holandiji i Velikoj Britaniji

Svaka bolje organizovana i visokoproduktivna farma ili gazdinstvo jednom godišnje unaprede svoje krdo sa 20 do 30% novih mladih junica koje zamenjuju starije i niskoproduktivne mlečne krave. Pored optimalne ishrane i redovne vakcinacije, ovaj program je od velike važnosti za optimalni proizvodni rast. Dinamički modeli zamene stada odnosno programi u kojima mlade junice “prvotelke” zamenjuju stare krave, pokazali su da prosečna starost junice pri prvom teljenju značajno utiče na troškove proizvodnje mleka. Smanjenje starosti za samo mesec dana smanjuje troškove zamene stada za 1400 dolara na 100 krava, odnosno 4,3%. Zvanična studija u Velikoj Britaniji na temu zamenskih programa procenjuje da svaki dodatni dan pre teljenja i početka laktacije donosi dodatnih 0,33 funte troškova, a svaki mesec 9,16 funti. Troškovi uzgoja mlečne stoke u Holandiji procenjeni su na 1567 evra za samo jednu mlečnu junicu, dok se troškovi uzgoja junice koja je imala bar jedno oboljenje povećavaju za 95 eura po jedinki.

 

  • Za svakih 100 grama koje odojče dnevno dodatno dobije na težini, kao junica će proizvoditi 155 litara mleka više u prvoj laktaciji.
  • Uzgoj mlešne krave u Holandiji prosečno košta 1567 evra.
  • Za svaku bolesnu junicu trošak proizvodnje povećava se za 95 evra.