Posle prasilišta sledi faza proizvodnje koja se naziva odgajilište, a svaka od ovih promena smeštaja je izrazito stresna za prasad tog uzrasta, pa je u konceptu odgajilišta jedan od važnijih zadataka da prelazak iz jedne u drugu fazu bude što manje naporan i stresan. Boravak prasadi u odgajilištu ne može se porediti sa prirodnim uslovima u kojima prase živi, pa I zalučenje prasadi, odnosno prestanak dojenja I odvajanje od majke predstavlja veliku traumu za životinje.

Zato odgajilište mora biti dobro organizovano, sa što manje uslova za stres I dodatne traume, sa da se prasadima obezbedi konfor i omogući što veće priraste uz što manju potrošnju hrane po kilogramu prirasta. Veličina boksa odredjuje broj prasadi, a prema pravilu, najbolje organizovani boksovi imaju 30 prasadi, dok je ukupna težina po kvadratnom metru 100 kilograma.

U zavisnosti od same koncepcije odgajilišta i ciljane vrednosti prirasta pred premeštanje u tov, ovi boksevi mogu biti i različito projektovani. Bitno je da se uvek može računati na sistem „All in- all out“, odnosno da se pre ulaska prasadi sve izmesti iz boksa i potpuno dezinfikuje, očisti i opere, a kako bi se ispoštovale mere predostrožnosti, boks treba da bude prazan 5- 7 dana pe nasejenja novih životinja. Dobri smeštajni uslovi podrazumevaju i optimalnu temperaturu od 30 stepeni celzijusa, jer su mladi prasići neotporni i osetljivi na hladnoću i promaju. U prvoj nedelji temperatura treba da bude 26-28 stepeni, a takodje je bitno obeybediti dobru ventilaciju zbog vlage koja predstavlja jedan od glavnih faktora nastanka i razvoja patogenih mikroorganizama. 

Prirast u odgajilištu

U prvim nedeljama po rodjenju prasad stiču imunitet preko kolostruma, a potrebno im je oko mesec dana da razviju i sopstveni imunitet protiv bakterija, kao i 3 do 5 meseci da steknu antitela protiv virusa. Zalučena prasad su uzrasta 3 do 4 nedelje i imaju minimum 7 kilograma prilikom prelaska u odgajilište, što je 5 puta veća težina od one pri rodjenju. U trenutku kada ostaju bez majke i prelaze u potpuno novu sredinu, na nov način ishrane, sa ostalim prasadima koji su im nepoznati, njihov imuni sistem je jos uvek slab i nerazvijen. Zato je dobro organizovan menadzment u odgajilištu presudan da se prebrode stresne situacije životinja i time osigura nesmetana i uspešna proizvodnja. Po zalučenju, četvrtina prasadi najčešće teži tek 6 kilograma i manje, te, iako zdrava, jedu sporije i manje i ne mogu da nastave razvoj sa ostalim životinjama u odgajilištu. Zaostala u razvoju, takva prasad najčešće oboleva i na kraju često dolazi do uginuća.

Prilikom naseljavanja u odgajilište 20-25% prasadi teži samo 6 kg i manje i njima se mora posvetiti posebna pažnja. Takva prasad jedu znatno manje i sporije, sporo napreduju, često obolevaju, a dešavaju se i smrtni ishodi.