Đardioza

Giardiasa je parazitarna, dijarejalna bolest izazvana protozoom Giardia Intestinalis (skr. Giardia) (slika 1.).

Slika 1. Giardia Intestinalis.

Izvor fotografije: https://thenativeantigencompany.com/products/giardia-lamblia-cysts/ 

Giardiasa je vrlo dosadno oboljenje, koje se leči upornom upotrebom više vrsta antiprotozoalnih lekova, lako se vraća jer nema imuniteta protiv ovog oboljenja. Izvor zaraze predstavljaju nehigijenski uslovi života. Iako ovo može biti stvar debate, ali u poslednjih 10 godina ovo oboljenje izaziva bar 50 % dijarejičnih bolesti ljubimaca. Namerno sam izneo uslove života kao glavni uzrok bolesti, jer Giardia može nekada i mesecima da se zadrži u barama kontaminiranim fecesom zaraženih jedinki (slika 2.).

Slika 2. Konzumacija vode iz bara kao uzrok infekcije đardijom

Izvor fotografije: https://www.hospitalveterinariglories.com/dogs-parasite-giardia/?lang=en

Budući da radim u urbanom delu Beograda, gde se Giardia nije rutinski izolovala do pre deset godina, uzimajući u obzir tadašnji lošiji dijagnostički potencijal veterinarske struke, ipak se od tada u znatnoj meri povećava broj obolelih. Ko se sreo sa Giardiom kao protivnikom, zna da je to bolest koja izaziva prolive, koja uobičajenim antiparazitarnim i antiprotozoalnim terapijama regresira, ali se vraća neposredno po prestanku terapije. U periodu prošle decenije, nije bilo toliko upornih proliva, koji ne prolaze regularnom terapijom, pa se usuđujem da ovo naglo pojavljivanje u većoj meri pripišem lošijim higijenskim uslovima u gradovima, a takođe i sve većoj populaciji ljubimaca na malom prostoru. Ljudi koji žive u Beogradu, a sećaju se hitova Riblje Čorbe, sigurno se sećaju i perača ulica koji su ranim jutarnjim časovima prali ulice. Dobro jutro! Međutim u zadnjoj deceniji, zbog ušteda u budžetu, ovi preko potrebni ljudi, prestali su da postoje, ili su smanjili svoju aktivnost na minimum. Na taj način dozvoljeno je širenje raznih bolesti, a naročito protozoalnih oboljenja poput Giardiase. Cenim da higijena u ostalim gradovima i manjim mestima u kojima se ova protozoa javlja, nije ništa bolja.

Zaražavanje

Giardiasa se širi isključivo feko-oralnim putem, odnosno kontaktom alimentarnog trakta zdrave, sa fecesom obolele jedinke. Budući da Giardia spada u otpornije protozoe, ona može nedeljama, pa čak i mesecima da izdrži u spoljašnjoj sredini. Posle unosa alimentarnim putem protozoalnog mikroorganizma u stadijumu ciste (slika 3), parazit se transformiše do trofozoita i takav se zakači za zid creva, da bi se hranio. Trofozoiti se dele, a neki se transformišu u cističnu formu i izlučuju se u spoljašnju sredinu. Vreme koje je potrebno da se razvije infektivna forma Giardia od ingestije ciste do izlučivanja infektivnih cista, kod pasa je 5 do 12 dana, a kod mačaka 5-16 dana. Kod zdravih jedinki, kada se ciste nađu u fecesu, smatra se slučajnim nalazom i zdrave pse ne treba tretirati. Kod bolesnih pasa i štenadi, ova protozoa može izazvati teško oboljenje sa ozbiljnom dehidracijom organizma, pa šak i smrt.

Slika 3. Trofozoit (levo), cista (desno)

Izvor fotografije: https://slideplayer.es/slide/10264256/ 

Klinička slika oboljenja

Ova protozoa izaziva pojavu dijareje, jako neprijatnog mirisa. Uporna infekcija može dovesti do gubitka telesne težine, zbog loše resorpcije u crevima, povremene dijareje sa steatorejom.Stolica može biti od vodenaste do mekane konzistencije, često sa zelenkastom bojom, sluzi, a po nekada može da sadrži i krv. U težim slučajevima može da se javi i povraćanje. Generalno, smrt je ishod samo kod imunokompromitovanih jedinki i jedinki sa nezrelim imunim sistemom, kod dugotrajne bolesti, usled iscrpljenosti. Veliki broj pasa oboleće asimptomatski i biće konstantni prenosioci bolesti bez razvijanja simptoma. 

Patološke promene

Budući da je ovo pretežno blago oboljenje, od patomorfoloških promena prisutne su lezije na crevima ljubimca, kao i anoreksija kod dugotrajne bolesti (slika 4.).

Slika 4. Giardia intestinalis na površini srevnih resica. Tropozoiti su variabilnih oblika. Površina epitala je morfološki neprepoznatljiva (bojenje hematoksilin-eozin, 6 400).

Izvor fotografije: https://www.researchgate.net/figure/Giardia-lamblia-on-the-surface-of-the-villi-The-trophozoites-are-variable-in-shape-The_fig3_7102458

Dijagnoza

Dijagnoza oboljenja se može izvršiti rutinskom fekalnom flotacijom, kada se otkrivaju infektivne ciste, ali moguće je da se ove ciste ne pronađu jer se ne izlučuju konstantno. Za nas praktičare, mnogo je lakše koristiti brze testove koji pronalaze antigene Giardia (slika 5.), odnosno neke specifične proteine protozoe. Na osnovu kliničke slike, moguće je postaviti radnu dijagnozu, ali je uvek preporučljivo uraditi test i time vlasniku ljubimca dati fokus na Google istraživanje. Budući da nema imunog odgovora organizma na Giardiu, tretirani ljubimci ostaju podložni reinfekciji, pa je pametno uraditi test neposredno posle tretmana, kako bi dokazali da ste je uspešno izlečili, a da je uporan proliv posledica reinfekcije. Ovo je bitno upozoriti vlasnika pre početka tretmana da vas ne bi gledao kao potpune diletante, koji ni običan proliv ne mogu da reše. Ne pitajte kako sam naučio ovo.

Slika 5. Brzi test na na antigene đardije

Izvor fotografije: https://evet.world/webshop/laboratory/tests/vetscan-vue/abaxis-vue-rapid-tests-canine-guiardia-10-pcs 

Terapija

Od lekova za lečenje ove uporne bolesti, koriste se Fenbendazol (Panacur 50 mg/kg dnevno 5 dana), kao lek prve linije odbrane i Metronidazol, kao lek druge linije odbrane (Orvagyl 20 mg/kg na 12h, 7 dana. Po dorćolskom iskustvu, najbolje je ove lekove davati u kombinaciji sedam do deset dana, iako to nigde nije navedeno, ali je jako bitno uz samu terapiju vršiti intenzivnu dezinfekciju prostora u kome živi ljubimac. Posude za hranu i vodu prati nekoliko puta dnevno, prekrivke i mesta za spavanje ljubimaca iskuvavati nekoliko puta nedeljno i analnu regiju ljubimca neposredno posle defekacije prskati nekim dezinfekcionim sredstvom (Hlorheksidin se nama pokazao izuzetno – Chlorhexyderm 4% ICF). Ovo poslednje upošljava i vlasnika ljubimca koji sada aktivno učestvuje u lečenju i neće vas zamarati sa eksperimentalnim metodama pronađenim na zadnjim stranicama Googla, a ako imaju mačku, verovatnoća da će izaći iz terapije bez povreda je minimalna, a time će im i ozbiljnost situacije biti jasnija. Ako se javlja pozitivan test i nakon tretiranja, neophodno je Metronidazol zameniti Azitromicinom (Hemomicin 10-15 mg/kg svakih 24 h, 5 dana). Takođe, neophodno je ljubimca kupati nekoliko puta nedeljno da bi se ciste uklonile sa krzna. U radu naše ambulante, naišli smo na različite probleme kod tretmana ove protozoe. Od vlasnika koji su nesposobni da daju tablete svojim ljubimcima, do jako uporne Giardiase. Sve u svemu, najbitnije je zaštititi se od eventualnog besa vlasnika. Ovo je bolest koja će potencijalno biti aktuelna kod jedne jedinke nekoliko meseci. Spremite vlasnike, radite testove kako bi laku reinfekciju odvojili od vlasnikove ubeđenosti u vaše neznanje.

 

Zaključak

Giardiasa ima dobru prognozu. Psi i mačke sa dobrim imunitetom neće imati komplikacije, dok veću pažnju treba posvetiti mladim i imunokompromitovanim ljubimcima. Bolest se može preneti i na ljude, pa je neophodno, u uslovima kada vlasnik ima obolelog ljubimca, prati ruke i voditi računa o ličnoj higijeni.

 

Dr vet. med. Borislav Kecman

Panacur boli 250

Panacur granule