Organsko stočarstvo – trend ili realan potencijal?

Organsko stočarstvo – trend ili realan potencijal?

Organska proizvodnja mleka i mesa je velika šansa, s obzirom na sve popularniju organsku ishranu kojoj stremi savremena porodica. Organski proizvodi su sve traženiji, a njihova cena u porastu. Ipak, proizvodjači treba dobro da razmisle i razmotre sve prednosti i...
Vakcinacija goveda u EU

Vakcinacija goveda u EU

U državama članicama Evropske unije postoje različiti veterinarski lekovi koji su zvanično odobreni, ali je se regulativa razlikuje od države do države, pa tako nisu svuda iste vakcine registrovane i dostupne. Prema zvaničnoj studiji kompanije MSD Animal Health iz...