Bolesti goveda

Bolesti goveda

Nakon katastrofalne epidemije u Velikoj Britaniji 2001. godine, bolesti krava koja je kod nas poznata kao „slinavka i šap“, doneta je inicijativa za istraživanje i procenu postojećih fragmentiranih zakona unutar država članica, kao i da se pronadje način da se umanje ekonomske posledice bolesti krda.