Đardioza

Đardioza Giardiasa je parazitarna, dijarejalna bolest izazvana protozoom Giardia Intestinalis (skr. Giardia) (slika 1.). Slika 1. Giardia Intestinalis. Izvor fotografije: https://thenativeantigencompany.com/products/giardia-lamblia-cysts/  Giardiasa je vrlo dosadno...

Lajšmanijaza pasa

Lajšmanijaza pasa Lajšmanijaza je bolest koja je, od relativno skoro, dijagnostikovana u našim krajevima. U zadnjih desetak godina poklanja se pažnja aktivnijoj dijagnostici ove bolesti, dok je do tada pretežno bolest pripisivana drugim oboljenjima koji se karakterišu...

Šuga ušiju mačaka i pasa

Šuga ušiju (Otodesctes šuga) Šuga ušiju je kontagiozno parazitsko oboljenje mačaka i pasa uzrokovano šugarcem Otodectes cynotis (Slika 1). Ovaj parazit je bele boje i relativno velikih dimenzija, pa se može videti i golim okom. Živi na površini kože spoljašnjeg ušnog...

Šuga pasa

Šuga pasa (Scabies) Šuga pasa je nesezonska, veoma pruritična infestacija kože pasa uzrokovana grinjom iz familije Sarcoptidae, Sarcoptes scabiei var. canis (Slika 1). Ovaj parazit, kompletan životni ciklus (17 do 21 dan) provodi na domaćinu. Nakon parenja, gravidna...

Šuga mačaka

Šuga mačaka je kontagiozno parazitsko oboljenje mačaka uzrokovano šugarcem Notoedres cati (Slika 1). Ovaj šugarac pripada familiji Sarcoptidae, i ima sličan životni ciklus i strukturu kao i pseći šugarac, pa od jajeta, preko larve, protonimfe, tritonimfe do adultnog...