Kokcidioza je jedan od najvažnijih uzročnika neonatalnih dijareja kod prasadi širom sveta, a nastaje razvojem i širenjem takozvanih kokcidija u digestivnom traktu. Uzročnik je protozoa: Cystoisospora suis (C. suis) koja obično pogađa 50% legala u stadu, izazivajući dijareju i dehidraciju. Najčešće se javlja između druge i treće nedelje starosti, ali se može javiti i kasnije (nakon zalučenja). Smrtnost životinja izazvana ovim parazitom je niska, dok udružena sa drugim agenmsima kokcidija uzrokuje sekundarne infekcije i mnogo veći procenat smrtnosti. Bolest je veoma rasprostranjena u prasilištima u celom svetu, a utičući na gubitke u prirastu za 9 – 15 % I produžen period tova, kokcidioza značajno utiče na proizvodne rezultate.

Kokcidioza zbog trajnog oštećenja crevnih resica i smanjene resorpcije creva, posledično doprinosi smanjenju prirasta za 9 – 15 % i u mnogome umanjuje proizvodne rezultate

 

Izazivač kokcidioze, parazit Isospora suis prolazi kroz razne razvojne stadijume unutar tela životinje, kao i u samom prostoru u kaome je ona smeštena. Parazit napada tanko crevo gde se razvija u tkivu sluznice i tamo nastaje jaje koje se zove oocista. Oociste Isospore suis izmetom dospevaju u spoljašnju sredinu, gde, u uslovima optimalne temperature i vlage ponovo postaju infektivne. Takva infekcija se brzo širi I na druge svinje. U ovom stadijumu oocista sadrži dve sporociste, od kojih svaka ima po 4 tela, koji se zovu sporozoiti. Unosom oociste u organizam, sporozoiti ponaosob mogu da prodre u creva svinje, gde se dele više puta I daju mnogo potomaka. Njihovo brzo razmnožavanje u ovom razvojnom ciklusu parazita ima razorno dejstvo na creva.

Prvi klinički simptom je dijareja, a indikacija za sumnju na kokcidiozu takodje su smanjen prirast, nakostrešena dlaka kod bolesnih životinja, kao I potpuni izostanak reakcije na antibiotski tretman. Dijagnostikovanje kokcidioze zahteva analizu izmeta na prisustvo oocista, a uzorke je potrebno uzeti izmedju 18. i 21. dana po rodjenju praseta. Terapiju utvrđuje veterinar.