Infektivni bronhitis

Infektivni bronhitis (IB) je akutno, virusno, veoma zarazno oboljenje živine izazvano virusom infektivnog bronhitisa iz familije koronavirusa. Oboljenje je rasprostranjeno u celom svetu i uzrok je veoma velikih ekonomskih gubitaka u savremenom industrijskom...

Epidemični tremor

Epidemični tremor (avijarni encefalomijelitis) je akutno, zarazno virusno oboljenje centralnog nervnog sistema mladih kokošaka, fazana, prepelica i ćuraka. Podrhtavanje glave i vrata je najupečatljiviji klinički simptom te je na osnovu ovog karakterističnog simptoma i...

Infektivna anemija pilića

Infektivna anemija pilića (IA) je akutno, virusno, oboljenje mladih kokošaka. Karakteriše se aplastičnom anemijom i generalizovanom limfoidnom atrofijom, sa posledičnom imunosupresijom. Virus koji izaziva infektivnu anemiju se dovodi u vezu sa mnogim bolestima...

Boginje živine

Boginje živine predstavljaju hroničnu, sporošireću, infektivnu bolest ne samo živine, nego i veoma velikog broja vrsta ptica. To je sporošireće, zarazno oboljenje koje se manifestuje promenama na neoperjalim delovima kože (kožni oblik boginja) ili naslagama na...

AVIJARNI RINOTRAHEITIS

Oboljenje kokošaka i ćuraka izazvano avijarnim metapneumovirusom je poznato  pod različitim nazivima (rinotraheitis ćuraka ili sindrom otečene glave kokošaka). Bolest  je otkrivena sedamdesetih godina u Africi, a kasnije se proširila na ostale delove sveta uzrokujući...