Biosigurnost – efikasna kontrola štetočina

Biosigurnost – efikasna kontrola štetočina

Biosigurnost na farmi svinja se može definisati kao skup mera koje se primenjuju u cilju sprečavanja prodora innfekcije spolja, ali i mera unutar zapata koje imaju za cilj minimaliziranje postojećih infekcija i onemogućavanje da se infekcija prenosi sa životinje na...
Kokcidioza uzrokuje velike proizvodne gubitke

Kokcidioza uzrokuje velike proizvodne gubitke

Kokcidioza je jedan od najvažnijih uzročnika neonatalnih dijareja kod prasadi širom sveta, a nastaje razvojem i širenjem takozvanih kokcidija u digestivnom traktu. Uzročnik je protozoa: Cystoisospora suis (C. suis) koja obično pogađa 50% legala u stadu, izazivajući...
Uzgoj svinja koji donosi veći profit

Uzgoj svinja koji donosi veći profit

Svinjogojstvo ili svinjarstvo već nekoliko decenija unazad predstavlja ozbiljnu i profitabilnu granu stočarstva. Za razliku od predjašnjeg perioda kada su se svinje gajile u oborima iza kuće, za potrebe domaćinstva, ali i namenski za prodaju, danas su sve više...
Pripreme za prasenje

Pripreme za prasenje

U periodu neposredno pred samo prasenje bitno je da se prasilište pripremi, da se uslovi biosigurnosti podignu na najviši nivo, ali i da sama krmača bude na izvestan način pripremljena za prasenje. Premeštanje krmače iz čekališta u prasilište može biti veoma zahtevan...