Organsko stočarstvo – trend ili realan potencijal?

Organsko stočarstvo – trend ili realan potencijal?

Organska proizvodnja mleka i mesa je velika šansa, s obzirom na sve popularniju organsku ishranu kojoj stremi savremena porodica. Organski proizvodi su sve traženiji, a njihova cena u porastu. Ipak, proizvodjači treba dobro da razmisle i razmotre sve prednosti i...
Bolesti goveda

Bolesti goveda

Nakon katastrofalne epidemije u Velikoj Britaniji 2001. godine, bolesti krava koja je kod nas poznata kao „slinavka i šap“, doneta je inicijativa za istraživanje i procenu postojećih fragmentiranih zakona unutar država članica, kao i da se pronadje način da se umanje ekonomske posledice bolesti krda.